Om St. Jakob

St. Jakob kirke på Nedre Nygård er kulturkirken for unge i Bergen. I løpet av de siste årene har den sjarmerende småkirken på Nedre Nygård fått en ny ungdommelig drakt. Med lydstudio, scener, medierom, lyd- og bildelinjer i hele kirken fremstår kirken i dag som et unikt kulturhus. Kirken brukes jevnlig av profesjonelle kulturaktører til innspilling og konserter og så videre, men hovedpersonene er de unge mellom 15-30 år.

Visjon

Visjonen til St. Jakob er å være en aktuell kirke for unge. Vi vil at unge mennesker skal ta med seg sine liv, sine drømmer, sin musikk, sine interesser og egenskaper og være med å forme kirken. Vi vil skape kreative fellesskap sammen og for hverandre. Vi tror at kunst og kultur kan lære oss noe, om historien vår og fremtiden. Vi tror på lav terskel og utprøvende kreativitet i et trygt miljø. Og vi tror på profesjonell kunst som blir til over lang tid og hardt arbeid. Vi tror på Gud og at han har skapt oss med våre evner. Vi tror at han er like levende og relevant i dag som for 2000 år siden.

Hvem står bak?

Initiativet for prosjektet med St. Jakob kom fra Bergen Domkirke menighetsråd våren 2012. Som eier av kirken syntes de det var trist at den var satt ut av drift som vanlig menighetskirke uten aktivitet. Sammen med Bjørgvin bispedømme og Ynglingen KFUK-KFUM Bergen gikk de sammen om å etablere en kirke for ungdom. Etter 3 og et halvt år ble prosjektet avsluttet og St. Jakob kirke etablert som en virksomhet i organisasjonene.

Foto: Daniel Tveit
Foto: Daniel Tveit

Program

For unge voksne og studenter arrangerer vi gudstjenester hver søndag, samt noen andre arrangementer. Dette kaller vi  St. Jakob Pluss

For ungdom har vi Bølgen hver onsdag kveld og gudstjenesten Puslespillet som arrangeres av og for ungdom tre til fire ganger i semesteret.

 

Sjekk kalenderen vår om noe frister!

 

Kan jeg være med?

I St. Jakob ønsker vi alle velkommen! Ønsker du å bidra eller har du spørsmål er det bare å ta kontakt.